Så du har tänkt dig bygga en egen offset smoker? Grattis! Det är ett stort projekt, men roligt och lärorikt. Den här sidan är tänkt att vara en guide när man ska bygga en egen offset smoker.

Så funkar det

En offset smoker eldar man typiskt med ved. ’Offset’ betyder att värmekällan är förskjuten, typiskt åt sidan, så att man får till den indirekta värmen som är nyckeln till barbecue.Det finns grovt sett två sorters offset smokers.

Normal offset smoker

Normal Flow Offset Smoker

Normal Flow Offset Smoker

Som man ser på bilden ovan eldar man i eldlådan till höger. Varmluft och rök leds sedan in i matkammaren och vidare ut i skorstenen. Den här ’enkla’ designen funkar bra. Beroende på hur den är konstruerad brukar det typiskt vara varmare i den delen av matkammaren där varmluften kommer in, men det kan man konstruera runt.

Reverse Flow Offset Smoker

Reverse Flow Offset Smoker

Reverse Flow Offset Smoker

I en reverse flow smoker leds varmluften och röken genom hela matkammaren under en baffel för att sedan vända runt, eller reversera. Det hjälper till med utjämning av temperaturen då strålningsvärmen från baffeln och matkammarens väggar värmer upp luften också. Nackdelen är att luften måste förflyttas en längre väg vilket minskar draget. Det som utmärker en så kallad reverse flow smoker är att skorstenen sitter på samma sida som eldlådan. Luftflödet reverseras alltså, eller vänder, i matkammaren och leds tillbaka och sen ut.

Reverse Flow Offset Smoker – en variant

Reverse Flow Offset Smoker med perforerad baffel

Reverse Flow Offset Smoker med perforerad baffel

Grundtanken med reverse flow är (som nämnts tidigare) att man vill försöka utjämna värmen så att temperaturskillnaden är så liten som möjligt. Helt beroende på konstruktion är det naturligt varmare i den änden där elden och varmluften kommer ifrån. En lösning på det är att använda en sluttande ’baffel’ med olika stora hål i, se bilden ovan.

Om du är osäker på vilken du ska bygga rekommenderar jag den förstnämnda.

1. Börja med matkammaren

Man utgår från den stora matkammaren, sen kan man beräkna resten utifrån det. Givet en viss storlek på matkammaren bör eldlådan vara ca 1/3 till 1/4 så stor. Har man mindre offset smokers, typiskt såna som som kallas ’backyard’ smokers är 1/3 ett bra mått. Är röken större kan eldlådan vara mindre, jag brukar rekommendera 1/4. Är röken 4 meter eller längre kan eldlådan vara ännu mindre. Det viktiga med eldlådan är att det finns bra syretillförsel och att man får plats att bygga en bra eld med 5-6 vedklabbar.

2. Räkna ut storlek på skorstenen

För att en varmrök ska fungera bra krävs bra förbränning. Bra förbränning får man om man har bra drag, och bra drag kräver en skorsten med stor diameter och längd. Många kommersiella offset smokers har för klen skorsten enligt min uppfattning.

3. Beräkna eldlådan

Eldlådan ska åtminstone så stor att man får in ett par vedklabbar och kan göra en bra eld. Beroende på storlek på matkammaren behöver den vara lite större än så. Den ska vara så stor att man kan bygga en eld som både kan värma upp och hålla temp i matkammaren. Öppningen in i matkammaren ska vara lika stor som, eller större än, skorstenens öppning. Detta är för att inte på något vis strypa eller begränsa luftflödet.